Przeglądy budowlane Siemiatycze Przegląd, Powiat Siemiatycki Kontrole okresowe stanu technicznego przeprowadzamy szybko i fachowo.17-300 Rzezczypospolitej 3 Prowadzimy książki obiektów budowlanych w miejscowości Siemiatycze. Przeglądy roczne Siemiatycze, pięcioletnie kontrole okresowe nieruchomości, oceny techniczne budynkó Siemiatycze, ekspertyzy Mikołaj Górka powiat@siemiatycze.pl powiat@siemiatycze.pl podlaskie 85 656-65-01

                          Przeglądy Okresowe Budynków

Szanowni Państwo !

Nasza witryna o przeglądach obiektów budowlanych jest dla wszystkich właścicieli i zarządców nieruchomości na których ciąży obowiazek ustawowy dopilnowania aby budynek miał cały komplet aktualnych protokołów z obowiązkowych kontroli.

Wszystkie zlecane nam kontrole okresowe wykonywane są przez doświaczonych inspektorów mających pełne uprawnienia budowlane.

Poza przeglądami ogólnobudowlanymi wykonujemy również przeglądy instalacji sanitarnych, elektrycznych, wentylacji oraz kotłów grzwczych.

Wykonujemy okresowe przeglądy  w zakresie :

  • Przeglądy budowlane półroczne Siemiatycze
     do 30 listopada przed okresem zimowym
     do 31 maja po okresie zimowym
  • Przeglądy budowlane roczne Siemiatycze
  • Przeglądy budowlane  5-letnie Siemiatycze
  • Przeglądy instalacji sanitarnych Siemiatycze
  • Przeglądy instalacji elektrycznej tzw. pomiary elektryczne Siemiatycze

Do chwili obecnej wykonaliśmy kilkaset kontroli okresowych budynków i ich instalacji dla obiektów mieszkalnych, przemysławych, usługowych i magazynowych.

Gwarantujemy konkurencyjne ceny i wysoką jakość usług.

Zapraszamy dowspółpracy !

Przegląd budowlany Siemiatycze
kontrole techniczne budynków Siemiatycze

Kontrole okresowe budynków Przeglady budowlane Powiat Siemiatycze Portal Siemiatycze Miasto Siemiatycze Przeglądy techniczne Siemiatycze Budowlane Obowiązkowe kontrole budowlane Stan techniczny budynku Najwyższe budynki Przegląd i kontorla Budynku